About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 36 blog entries.

งานแถลงข่าวเปิดตัว พอแล้วดี The Creator รุ่น 2

จบลงไปแล้วกับงานแถลงข่าวเปิดตัว พอแล้วดี The Creator รุ่น 2 ที่จัดขึ้น ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ที่ผ่านมา บรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบง่ายและอบอุ่น

March 16th, 2017|กิจกรรม|

เศรษฐกิจพอเพียงกับ Startup

เมื่อเศรษฐกิจพอเพียงถูกมองว่าเป็นการใช้ชีวิตกับสิ่งที่มีอยู่ แต่ Startup มุ่งไปที่การเติบโตแบบก้าวกระโดด แล้วสองสิ่งนี้จะไปคู่กันได้อย่างไร...

December 23rd, 2016|เศรษฐกิจพอเพียง|

เศรษฐกิจพอเพียงในยุค Thailand 4.0

“...อาคารบ้านเรือน ตั้งอยู่ได้อย่างมั่นคง ก็เพราะความแข็งแรงของรากฐาน หรือเสาเข็ม ซึ่งเรามองไม่เห็น และมักจะลืมไปว่าเราอยู่ได้บนฐานรากอะไร...”

December 23rd, 2016|เศรษฐกิจพอเพียง|

คุณปิยะชาติ อิศรภักดี (คุณอาร์ม)

การรู้เท่าทันและใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ คือ บทบาทสำคัญในสังคมยุค 4.0 และการเข้ามาเป็น Trainer โครงการพอแล้วดี The Creator ก็คือหนึ่งในความภูมิใจในการสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม

คุณภัทร์ฐิตา พัวอมรพงศ์ (คุณกั้ง)

เพราะการวางแผนทางการเงิน ให้มีกิน มีใช้ อย่างพอเพียง คือรากฐานสำคัญในการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนโดยไม่เบียดเบียนใคร วันนี้จึงนำประสบการณ์ที่มีกว่า 20 ปี มาถ่ายทอด

คุณลาวัณย์ วาริชนันท์ (คุณหญิง)

เมื่อการเงินไม่ใช่เรื่องไกลตัว และเศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยให้ใช้ชีวิตได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นการตัดสินใจที่จะนำความรู้ที่มีมาถ่ายทอดจึงเป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจ

คุณดั่งใจถวิล อนันตชัย (คุณอ้อม)

อีกหนึ่งความตั้งใจที่อยากมอบสิ่งดีๆคืนกลับให้สังคม จึงนำประสบการณ์กว่า 20ปีของการทำงานสายการวิจัยเชิงการตลาด มาร่วมพัฒนาโครงการพอแล้วดี The Creator ในฐานะ Trainer

คุณขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน (คุณนุชชี่)

ด้วยความรัก และความภักดี ทำให้ตัดสินใจเข้ามาเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญโดยการแบ่งปันความรู้ความสามารถของตนเอง และถ่ายทอดออกมาในฐานะ Trainer โครงการพอแล้วดี The Creator

คุณปพนธ์ มังคละธนะกุล

เพราะอยากเห็นคนไทยเชื่อในเศรษฐกิจพอเพียง จึงนำประสบการณ์ความรู้ในฐานะผู้ที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในการบริหารจัดการธุรกิจ มาต่อยอดในฐานะ Trainer โครงการพอแล้วดี The Creator

คุณสมชนะ กังวารจิตต์ (คุณแชมป์)

เพราะความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ จึงอาสานำสิ่งนี้มาประยุกต์ใช้กับปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงและอาสาถ่ายทอดด้วยหัวใจ เพื่อเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนโครงการ