พอแล้วดี Open House

งาน “พอแล้วดี Open House” ครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกรูปแบบธุรกิจ ทุกวิถีชีวิต ทุกวัย ในช่วงเช้า เริ่มต้นด้วยการ “เปิดมุมมองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาธุรกิจ” โดย ดร.ศิริกุล เลากัยกุล หรือพี่หนุ่ย ผู้อำนวยการ และ Trainer โครงการพอแล้วดี The Creator ซึ่งได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในธุรกิจ หากฟังอย่างตั้งใจแล้ว คุณจะได้คำตอบของคำถามที่ว่า ทำไมต้อง “พอ” อีกทั้งยังได้รับรู้ความรู้สึกหนักแน่น เชื่อมั่น และยกย่องในของพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ที่ได้ทรงให้ทางรอดของโลก และทรงทำให้เห็นเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุด ประชาชน คนไทยทุกคน โชคดีที่เกิดมาบนแผ่นดินไทย

จากนั้น คุณสหรัฐ มานิตยกุล หรือโปรเชน ได้ให้มุมมอง “ความหมายของพอเพียงกับมุมมองของคนไทย” และตอกย้ำ แบบอย่างความสำเร็จ ของการนำศาสตร์ของพระราชา ไปใช้จริงอย่างเป็นรูปธรรมและเห็นผลลัพธ์ จาก พอแล้วดี The Creator รุ่น 1 ทั้ง 3 ท่าน คุณเปิ้ล ไร่รื่นรมย์, คุณแมน Mann Craft และคุณอ้อ ใจบ้านสตูดิโอ ที่นอกจากได้นำองค์ความรู้ จากการเข้าร่วมโครงการในปีที่ผ่านมา ไปปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองแล้ว (ระดับบุคคล) พอแล้วดี The Creator รุ่น 1 ทั้ง 3 ท่าน ยังเป็นแบบอย่างการสร้างความร่วมมือกัน เพื่อส่งต่อความรู้และความสุขนั้นไปยังผู้อื่น (Sharing Economy) ระดับสังคม อีกด้วย ในช่วงบ่าย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ แนะนำหลักสูตร Creative Talents เพื่อต่อยอดธุรกิจสร้างสรรค์ โดย ดร. พีรยา หาญพงศ์พันธุ์ ต่อด้วยการ Workshop ต่อยอดธุรกิจสร้างสรรค์และยั่งยืนในสไตล์ของคุณ หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องการผลลัพธ์ของการทำธุรกิจแบบยั่งยืน ร่วมติดตาม และค้นหา ความพอแล้วดี ในรูปแบบต่างๆ ไปพร้อมกับ พอแล้วดี The Creator รุ่น 2 ได้ที่นี่