เรื่องเล่าพอแล้วดี

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงช่วยอะไรในวิกฤต

offad5d059a514ef65d4fedb8fda123af_61272313_210723_4

ไร่รื่นรมย์ กับโควิด-19

การผ่าฟันแบบ(ไร่)รื่นรมย์…ปนขมในวิกฤติโควิด
DOSE FACTORY

DOSE FACTORY กับโควิด-19

การปรับตัวอย่างคิดบวกและเชื่อในความเป็นไปได้ของ DOSE FACTORY อุดรธานี
Joon Studio กับโควิด-19

Joon Studio กับโควิด-19

ศิลปะแห่งการปรับตัวของธุรกิจในแบบ Joon Studio
ไร่รื่นรมย์-กับโควิด-19

ไร่รื่นรมย์ กับโควิด-19

การผ่าฟันแบบ(ไร่)รื่นรมย์…ปนขมในวิกฤติโควิด วิถีชีวิตออร์แกนิคเป็นรูปแบบที่หลายๆ คนใฝ่ฝัน ได้ใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัด ในบรรยากาศโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ใช้ชีวิตช้าๆ กับอากาศดีๆ แล้วถ้

DOSE FACTORY

DOSE FACTORY กับโควิด-19

การปรับตัวอย่างคิดบวกและเชื่อในความเป็นไปได้ของ DOSE FACTORY อุดรธานี

โกโก้วัลเลย์ (Cocoa Valley)

โกโก้วัลเลย์ (Cocoa Valley) กับโควิด-19

โกโก้วัลเลย์ธุรกิจแห่งสมดุลของเงินและความสุข ในขวบปีที่เราอยู่กับวิกฤติโควิด เราได้เห็นภาพความล่มสลายของการท่องเที่ยว ที่พังลงไปพร้อมการเติบโตอย่างไม่หยุดหย่อนของไวรัส หลายจังหวัดท่องเที่ยวเศรษฐกิจพัง

Little Farm In Big Forest

Little Farm In Big Forest ไร่เล็กในป่าใหญ่ กับโควิด-19

“ เจ๊ะเปอะแกกึ๊บือเตอะเปอะแกกึ๊ถ้ามีเงินเต็มกระบุงแต่ข้าวไม่เต็มกระบุงเราจะอยู่ไม่ได้เพราะถังใส่ข้าวมีแต่เงิน…” บทธาคำสอนที่ตกทอดกันจากรุ่นสู่รุ่นของคนปกาเกอญอ