เรื่องเล่าพอแล้วดี

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงช่วยอะไรในวิกฤต

BannMakMoung_2

บ้านหมากม่วง กับโควิด-19

บ้านหมากม่วงและกลยุทธ์ยามคับขันสุดสร้างสรรค์เพื่อรับมือโควิด 19
Little Sunshine Café_7

Little Sunshine Café กับโควิด-19

Little Sunshine Café กับแรงดึงดูดเดียวกันที่ช่วยให้พ้นผ่านวิกฤติโควิด 19
SalaDD_1

สาระดีดี SALADD กับโควิด-19

ผ่านวิกฤติด้วยใจดวงฟู (ของลูกค้าและลูกน้อง)…ในแบบสาระดีดี
ไร่รื่นรมย์-กับโควิด-19

ไร่รื่นรมย์ กับโควิด-19

วิถีชีวิตออร์แกนิคเป็นรูปแบบที่หลายๆ คนใฝ่ฝัน ได้ใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัด ในบรรยากาศโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ใช้ชีวิตช้าๆ กับอากาศดีๆ

DOSE FACTORY

DOSE FACTORY กับโควิด-19

การปรับตัวอย่างคิดบวกและเชื่อในความเป็นไปได้ของ DOSE FACTORY อุดรธานี

โกโก้วัลเลย์ (Cocoa Valley)

โกโก้วัลเลย์ (Cocoa Valley) กับโควิด-19

โกโก้วัลเลย์ธุรกิจแห่งสมดุลของเงินและความสุข ในขวบปีที่เราอยู่กับวิกฤติโควิด เราได้เห็นภาพความล่มสลายของการท่องเที่ยว ที่พังลงไปพร้อมการเติบโตอย่างไม่หยุดหย่อนของไวรัส หลายจังหวัดท่องเที่ยวเศรษฐกิจพัง

Little Farm In Big Forest

Little Farm In Big Forest ไร่เล็กในป่าใหญ่ กับโควิด-19

“ เจ๊ะเปอะแกกึ๊บือเตอะเปอะแกกึ๊ถ้ามีเงินเต็มกระบุงแต่ข้าวไม่เต็มกระบุงเราจะอยู่ไม่ได้เพราะถังใส่ข้าวมีแต่เงิน…” บทธาคำสอนที่ตกทอดกันจากรุ่นสู่รุ่นของคนปกาเกอญอ