คุณภัทร์ฐิตา พัวอมรพงศ์ (คุณกั้ง)

พอแล้วดี The Creator คุณภัทร์ฐิตา พัวอมรพงศ์ (คุณกั้ง)

คุณภัทร์ฐิตา พัวอมรพงศ์ หรือคุณกั้ง  Trainer โครงการพอแล้วดี The Creator นักวางแผนการลงทุน (Investment Planner) และที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคล AFPT (Associate Financial Planner Thai) ด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการทำงานสายการเงินมากว่า 20 ปี

โดยส่วนตัวคุณกั้งสนใจโครงการพอแล้วดี The Creator อยู่แล้ว เพราะเป็นโครงการที่คุณหนุ่ยทำ และพอได้มารู้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการมากขึ้น ก็ได้สัมผัสถึงความตั้งใจในการนำเอาเศรษฐกิจพอเพียงมาผนวกกับความสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดการต่อยอดอย่างยั่งยืน จึงมีความรู้สึกอยากเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ดังนั้นเมื่อได้รับคำเชิญชวนให้เป็น Trainer คุณกั้งเลยไม่รู้สึกลังเลใจที่จะเข้าร่วม แต่กลับรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการดีๆเพื่อพัฒนาสังคม

20 กว่าปีในเส้นทางสายการเงินนั้น ทำให้คุณกั้งตระหนักได้ว่าในโลกของความเป็นจริง แทบจะทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เงินเป็นปัจจัย ซึ่งหากเราสามารถเข้าใจเรื่องเงินได้อย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นวิธีการที่จะทำให้ได้เงินมา หรือการใช้จ่าย การจัดการ รวมถึงการวางแผนการเงิน จะทำให้เราใช้ชีวิตและดำเนินธุรกิจได้อย่างไม่ประมาณ มีความพอดีพอควร ไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่น อีกทั้งยังสามารถต่อยอดรวมถึงแบ่งปันให้คนอื่นได้ด้วย ดังนั้นเมื่อโครงการพอแล้วดี The Creator คือการขับเคลื่อนธุรกิจโดยผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ นั่นหมายถึงการวางแผนธุรกิจและมีการเงินเป็นองค์ประกอบที่สำคัญด้วย โดยคุณกั้งคาดหวังว่าเหล่า Creator แต่ละคนจะเข้าใจพื้นฐาน และความสำคัญของการวางแผนการเงิน ซึ่งการใช้ชีวิตอย่างมีสมดุลจากการวางแผนการเงินที่ดีและไม่เบียดเบียนใคร จะสามารถส่งผลให้สร้างอนาคตที่ดีได้

พอแล้วดี The Creator คุณภัทร์ฐิตา พัวอมรพงศ์ (คุณกั้ง)

ทุกวันนี้ที่ประเทศชาติสามารถก้าวหน้าไปได้อย่างยากลำบาก เพราะเราขาดความพอเพียงและความสร้างสรรค์ สังคมส่วนใหญ่เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวมากกว่าส่วนรวม โดยผู้คนจำนวนไม่น้อยมุ่งหวังความสำเร็จอย่างรวดเร็วและสำเร็จรูป เลยทำตามกันเป็นพักๆแล้วก็เลิก ซึ่งคุณกั้งเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะช่วยสะท้อนความสำเร็จที่ยั่งยืนให้แก่สังคมได้ รวมถึงเป็นช่องทางการส่งต่อเรื่องราวของความพอเพียงอย่างสร้างสรรค์ โดยสิ่งเหล่านี้จะพาประเทศชาติให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน และด้วยความแตกต่างของโครงการพอแล้วดี The Creator ที่มีจุดยืนโดดเด่นในการนำร่องการสร้างเครือข่ายของเหล่าธุรกิจที่สร้างความยั่งยืนให้กับตัวเองและชุมชน เพราะฉะนั้นแล้วหากมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพิ่มเติมในเรื่องของความเข้มข้น การเอาจริงเอาจังมากขึ้น และประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มคนในสังคมเป็นวงกว้างก็จะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม ทำให้โครงการก้าวหน้าไปได้ในอนาคต

ถึงแม้ในปัจจุบันภาพทัศนคติของคนส่วนมากจะคิดว่า ‘ความพอเพียง’ นั่นคือเรื่องของเกษตรกรรมและเป็นเรื่องไกลตัว แต่ถ้าหากเราสามารถคัดเลือก The Creator จากธุรกิจที่หลากหลายโดยยึดหลักความพอเพียงและสร้างสรรค์ตาม Concept จะสะท้อนให้เห็นว่าความพอเพียงไม่ได้ถูกจำกัดในเรื่องของการเกษตรเพียงอย่างเดียว การมุ่งเน้นการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง และการจัดกิจกรรมต่างๆ ก็จะทำให้ผู้คนในสังคมสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความเข้าใจและทัศนคติใหม่แก่คนในสังคม

พอแล้วดี คือการใช้ชีวิตที่มีความสมดุล ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เมื่อมีความ “พอ” แล้วก็ทำให้มัน “ดี” ขึ้นได้ ด้วยการสร้างสรรค์ แบ่งปัน ส่งต่อให้กับผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ ซึ่งหากเราเริ่มต้นทำทุกอย่างด้วยความรัก และสิ่งๆนั้นสามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้ อีกทั้งยังสร้างความแตกต่างให้กับผู้อื่นและสังคมที่เราอยู่ สิ่งๆนั้นจะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

Scroll Up