คุณสุทัศน์ รงรอง (คุณเล้ง)

พอแล้วดี The Creator คุณสุทัศน์ รงรอง (คุณเล้ง)

คุณสุทัศน์ รงรอง หรือคุณเล้ง Trainer โครงการพอแล้วดี The Creator ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหาร บริษัท ดูอินไทย จำกัด (Do in Thai) ที่เชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจากการคิดค้นวิจัย ออกแบบ และพัฒนาจะถูกถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ผ่านผลงานต่างๆ

คุณเล้งก้าวเข้ามาเป็น Trainer โครงการพอแล้วดี The Creator เพื่อต้องการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการใช้ความหมายที่แท้จริงของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงได้เปิดโลกทัศน์ในการแลกเปลี่ยนความเชื่อกับคนรุ่นใหม่ที่เจ๋งและมีจิตใจตั้งมั่นในความกล้าที่จะ ‘พอ’ นั้นจึงทำให้คุณเล้งไม่ได้มองตัวเองเป็น The Trainer เพราะสุดท้ายตนเองต่างหากที่เป็นผู้เรียนรู้จากเหล่า The Creator ทั้งหลาย

ด้วยบทบาทหน้าที่ของคุณเล้งในการดูแลองค์กรที่ต้องพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม และถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาท จึงคิดว่าส่วนนี้น่าจะมีส่วนสอดคล้องกัน คือสามารถใช้ความรู้ความสามารถที่มีให้เพื่อเป็นฟันเฟืองของการแบ่งปันแนวทางใหม่ๆ ตามวิถีของโลกที่หมุนเวียนไป โดยตนเชื่อว่าเครื่องมือที่มีอยู่ในโลกสมัยนี้ ทั้งเครื่องมือดิจิทัล อุปกรณ์เจ๋งๆ และเครื่องมือการตลาดที่เปิดกว้างมากขึ้นก็เทียบไม่ได้กับการใช้คุณค่าที่ The Creator มี มันเป็นเครื่องมือในการสร้างความเชื่อให้คนอื่นเพราะสิ่งที่ดีที่สุด ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และเสื่อมหาย ซึ่งนั้นก็คือสิ่งที่ The Creator ทุกคนมี และตนก็หวังว่าทุกคนจะได้ใช้เครื่องมือต่างๆในการส่งต่อคุณค่า แบ่งปัน และสร้างความเชื่อให้คนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาสร้างสรรค์สิ่งต่างๆอย่างพอดีต่อตนเอง และคนรอบข้าง

ในฐานะหนึ่งใน Trainer โครงการ คุณเล้งเชื่อว่าประเทศไทยเป็นแผ่นดินที่โชคดีที่สุดที่มีพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งทรงพระราชทานแนวคิด และปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่าง พระองค์ทรงทำเช่นนั้นมานานจนหลายๆคนอาจจะคิดเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเรายังไม่ได้ทำตัวเป็นข้ารองพระบาทฯ ที่ดีเลย เพราะพระองค์ดูแลคนไทยมาตลอดมากกว่าที่เราจะดูแลพระองค์ท่านด้วยซ้ำ ด้วยเหตุนี้ คุณเล้งจึงอยากให้ The Creator และคนไทยได้หันกลับมาถามตัวเองว่าที่ผ่านมาเราเชื่อในความพอเพียงแบบไหน และต่อจากนี้เราจะใช้ความเชื่อนั้นในธุรกิจในชีวิตได้อย่างไร

โครงการพอแล้วดี คือ หนึ่งในความหวังและสิ่งที่มีค่าที่สุดที่ตนเคยร่วม และคุณเล้งก็อยากให้โครงการฯ นี้สร้าง The Creator เพื่อให้เขาไปสร้างความเชื่อใหม่ๆ ในสังคมไปอีกนานแสนนาน

พอแล้วดี The Creator คุณสุทัศน์ รงรอง (คุณเล้ง)

คุณเล้งเชื่อว่าโครงการพอแล้วดี คือ กลุ่มคนที่สร้างความเชื่อ สิ่งที่สำคัญที่สุดในการส่งต่อเรื่องราวของความพอเพียงอย่างสร้างสรรค์ เพราะถ้ามีความเชื่อก็จะมีความพร้อม พร้อมที่จะเปิดรับความรู้ พร้อมจะปรับตัว พร้อมที่จะรู้ว่าพอแล้วดีอย่างไร การจะสร้างความเชื่อนั้นคงต้องมีแบบอย่างที่ดี และสามารถจับต้องได้ ในส่วนของการต่อยอดของตัวโครงการนั้นคุณเล้งคิดว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะก่อให้เกิดการกระจายตัวในการสร้างจุดยืนของความพอเพียงที่แท้จริงในธุรกิจในลักษณะที่มากขึ้น เช่น เปลี่ยนแปลงความเชื่อของ Start-up และอยากเพิ่มเติมให้โครงการมี Observer ที่คัดเลือกมาจากเยาวชนหรือนิสิตนักศึกษาที่กำลังก้าวขึ้นมาเปลี่ยนแปลงสังคมไทยโดยให้มาเป็นผู้สังเกตการณ์ และ Staff ในบางกิจกรรมเพื่อซึมซับบรรยากาศการทำงาน การแบ่งปัน และการถ่ายทอดความรู้

ตัวอย่างที่มากขึ้นในมิติต่างๆ จากการหา การสร้าง และการแบ่งปันเรื่องราวความพอเพียงที่หลากหลายจนสามารถทัดเทียมกับเรื่องการเกษตร จะสามารถคานกับภาพลักษณ์เดิมที่ว่าความพอเพียงคือการทำเกษตรกรรม อย่างไรก็ดีด้วยประเทศไทยเป็นเมืองเกษตรกรรม ดังนั้นมันคงไม่ใช่การลบภาพการเกษตรกับความพอเพียง แต่ควรเป็นการเพิ่มธุรกิจและอาชีพอื่นๆให้มากขึ้นมากกว่า

ปัจจักตังเวทิตัปโพวิญญูหิ ผู้รู้พึงรู้เฉพาะตน ความพอแล้วดีของทุกคนเป็นอย่างไร คงพูดออกมาเป็นคำพูดสั้นๆว่า ‘ลำบาก’ แต่ถ้า ‘พอแล้วดี’ ยังไงกับชีวิตบ้าง คุณเล้งก็ขอตอบว่ามันทำให้ตนได้ค้นพบความหมายของชีวิตได้ง่ายขึ้น กว้างขึ้น และมีความทุกข์น้อยลงในทุกๆวันที่มีชีวิต ซึ่งนั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับมนุษย์ปุถุชนในแบบที่เป็น

Scroll Up