รุ่นที่ 1

พอแล้วดี The Creator 6
พอแล้วดี The Creator 6