รุ่นที่ 2

พอแล้วดี The Creator 6
พอแล้วดี The Creator 6