รุ่นที่ 3

พอแล้วดี The Creator 6
พอแล้วดี The Creator 6